Arhiva kategorije: Otvoreno pismo predsjednicima RH i Vlade RH.

Otvoreno

Šibenik, 12. srpnja 2021.

                         REPUBLIKA HRVATSKA
                         URED PREDSJEDNIKA RH
                     n/r Predsjedniku Gosp. Zoran Milanović
                       URED PREDSJEDNIKA VLADE RH
                    n/r Predsjedniku Gosp. Andrej Plenković

OTVORENO PISMO

Poštovana Gospodo Predsjednici,

                 Temelj mog obraćanja proizlazi iz učestale anarhije i uzimanja zakona u svoje ruke od strane pojedinaca u strukturama vlasti koji postupaju po višem nalogu, suprotno od zakona, Ustava  i Međunarodnih ugovora i ne prezaju od kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda. 

Takvo neustavno postupanje po članku 20. Ustava RH, upućuje na Vaše ovlasti, dužnosti i odgovornosti koje imate po Ustavu i zakonima RH, kako kroz supotpis odluka Vijeća za nacionalnu sigurnost i usmjeravanja rada sigurnosnih službi tako i kroz druge ovlasti u cilju funkcioniranja ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske,

U prilog dostavljam  Zahtjev za preinačavanje Presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-343/1997-17, od 18. svibnja 1999. predanog dana 22. rujna 2020. godine Županijskom sudu u Splitu, Rješenje Županijskog suda u Splitu broj: Kv-Rz-6/2020 od 10. lipnja 2021. godine i Žalba na rješenje upućene Visokom kaznenom sudu u Zgrebu dana 28. lipnja 2021. godine sa povratnicom i potvrdom pošte.

Ovom prilikom nemam namjeru ponavljati sve što je navedeno iz priloženih pravnih akata, već napominjem da zbog protupravnog i protuustavnog višeg naloga postoji opravdana sumnja kontaminacije i kompromitiranja tek osnovanog Visokog kaznenog suda zbog kršenja zakona, međunarodnih ugovora i Ustava i po članku 134. po kojem su međunarodni ugovori sastavni dio ustavno-pravnog poretka RH i po pravnoj snazi su iznad zakona. .

Naime, svakom običnom pravnom laiku je sasvim jasno što je bilo suđenje pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju i tko je sve bio obuhvaćen, te bi suprotan ishod od Ustava, zakona i Međunarodnih ugovora pred Visokim kaznenim sudom upućivao na ustavnu tužbu, pred kojim Ustavnim sudom bi se kao iz dosadašnjih iskustava ponovo negativno odlučilo po potpisu ustavnog sudca Gosp. Mate Arlovića, koji je i zadužen za moju malenkost.

Stoga je derogiranje mojih ljudskih prava i temeljnih sloboda protuustavan čini po članku 17. Ustava RH jer o tome Sabor dvotrećinskom većinom nije odlučivao, a niti moja malenkost  predstavlja ugrozu opstojnosti Republike Hrvatske, te i da jeste i da je to tako, ovakvo mučenje, ponižavajuće i surovo postupanje, te pravna određenost kažnjivih djela i kazne bi i u tom slučaju bilo protuustavno.

Bit protuustavnog derogiranja proizlazi iz notorne činjenice da se postupanje po višem nalogu sprovodi upravo zbog višestrukih smrtnih stradavanja Srba u Varivodama i Gošićima, i zataškavanja činjenice da sam tom prilikom bio žrtva montiranih sudskih procesa koje su protupravno i neustavno organizirali i proveli tadašnji ministar unutarnjih poslova Gosp. Ivan Jarnjak i ministar pravosuđa Gosp. Miroslav Šeparović sadašnji predsjednik Ustavnog suda.   

Za navedena smrtna stradavanja nema kaznenog djela o čemu je detaljno opisano u objavljenom medijskom članku Novog lista od 16. prosinca 2020. godine pod naslovom: ,, Tadašnji ministri unutarnjih poslova i pravosuđa su znali što se događa, ali nisu reagirali sukladno zakonu’, te ovim putem ukazujem da itekako ima kaznenih djela koje su navedeni ministri počinili protiv hrvatskih branitelja, među kojima je i moja malenkost.

Naime, protupravno zatvaranje i oduzimanje slobode bez ikakvog relevantnog naloga , premlaćivanja u policijskim  stanicama,  svrstavanje u određenu skupinu koja će se proganjati po političkoj osnovi, oduzimanje temeljnih prava u suprotnosti sa međunarodnim pravom i ostala nečovječna djela ukazuju na teško kazneno djelo Zločina protiv čovječnosti, ali i kazneno djelo Ratnog zločina zbog činjenice da sam kao vojno nesposobna osoba mobiliziran za ratna  djelovanja, prilikom čega iz priloženog nije došlo do mog oslobađanja i reparacije sukladno I. Dopunskom protokolu Ženevskih konvencija.

Činjenica je da me se nastoji psihološkim metodama likvidirati kroz razne načine od organiziranja međunarodnih medijskih hajki, zadiranja u prava bližnjih članova obitelji, provođenja višegodišnjih ( 12 godina ) protupravnih ( dvije ) sudskih regresnih tužbi na koje je Haški sud 2009. godine upozorio jer da sam osobno obuhvaćen u Udruženom zločinačkom pothvatu, te sve do ovakvih sudskih odluka u kojem se nadležni sud po višem nalogu proglašava ne nadležnim  i ostalih sličnih protupravnih odluka u drugim sudskim postupcima.

Radi ovakve ugroze ustavno-pravnog poretka i zaštite svojih prava najavljujem podizanje  kaznenih prijava  protiv navedenih bivših ministara i protiv svih sudaca i ostalih koji su  protupravno radili po višem nalogu, i to zbog Udruživanja u zločinačku organizaciju, Zločina protiv čovječnosti, Ratnog zločina i ostalih kaznenih djela.

Nastavno navodim da će sukladno Vašoj reakciji i akciji na ovo otvoreno pismo ovisiti hoćete li i sami biti obuhvaćeni navedenom kaznenim prijavama, jer Miroslav Šeparović i Ivan Jarnjak ili samoinicijativno djeluju kroz svoju uhodanu zločinačku mrežu ili ste i Vi dio te mreže pa samim time osobno i izdajete takve protupravne naloge.